Lorem ipsum

read more

Kostoľany pod Tribečom

Kostol svätého Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom je významným predstaviteľom stredoeurópskeho predrománskeho umenia. Nástenné maľby v interiéri patria nielen k najstarším a najlepšie zachovaným na Slovensku, ale v celej strednej Európe.

Odporúčame navštíviť

Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom

Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom je unikátnym príkladom predrománskej sakrálnej architektúry. Ide o jediný stojaci kostol v stredoeurópskom priestore s relatívne dobre zachovaným cyklom nástenných malieb, ktoré patria do okruhu tzv. predrománskeho umenia.

Kostol má však niekoľko stavebných fáz. Prvú stavebnú fázu kostola predstavuje drobná drevená stavba, z ktorej sa dodnes zachovala iba časť kolových jám. Rozsah stavby je viac-menej kopírovaný kamenným kostolom.

Predrománsky kamenný (murovaný) kostol postavili z lomového kameňa. Interiér bol rozčlenený do dvoch častí: presbytéria v tvare nepravidelného lichobežníka a lode. Presbytérium, zaklenuté valenou klenbou, nie je od lode odsadené architektonicky stvárneným triumfálnym oblúkom. Svoju úlohu v tomto prípade pravdepodobne zohrali nástenné maľby, ktoré podľa ikonografie, štýlu, technológie patria do predrománskeho umenia. Sú dôležitým zdrojom poznania intelektuálneho sveta a úrovne včasnostredovekých elít a ich kontaktov a vplyvov v tomto období. Murovaný Kostol sv. Juraja a jeho maľby možno datovať do obdobia okolo roku 1000, prípadne až do prvých desaťročí 11. storočia.

Kostol prešiel viacerými stavebnými úpravami počas obdobia stredoveku a novoveku. Dnešnú trojpriestorovú dispozíciu tvorí predrománske jednolodie s presbytériom, neskororománska časť s emporou a vežou a novoveká prístavba so samostatným vstupom na západnom priečelí.

Včasnostredoveké pohrebisko v Ladiciach

Počas výstavby hospodárskych objektov v areáli JRD v Ladiciach bolo v rokoch 1958 a 1960 narušených niekoľko kostrových hrobov. V roku 1961 sa zisťovacím výskumom odkryli ďalšie hroby z obdobia 9. až začiatku 10. storočia. V hroboch sa našla výzbroj a súčasti jazdeckej výstroje (napr. meč typu X, ostrohy a hroty šípov).

Nálezy z hrobov poukazujú na existenciu strážnej osady v blízkom okolí, kontrolujúcej prístup k Nitre z Pohronia, rovnako ako prechod z Požitavia do Ponitria cez Kostoliansku kotlinu. 59

Vlastná lokalita je pre verejnosť neprístupná, časť nálezov z pohrebiska je uložená v pobočke Ponitrianskeho múzea v Nitre – v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach.

Zaujímavé miesta v okolí

Hrad Gýmeš

Múzeum rodu Forgách, Kaštieľ v Jelenci

Ponitrianske múzeum v Nitre, pobočka Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

Nitriansky hrad

Katedrála sv. Emmeráma (na Nitrianskom hrade)

Diecézne múzeum (na Nitrianskom hrade)

Ponitrianske múzeum v Nitre

Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre

Arborétum Mlyňany

Zámok Topoľčianky

Poznámky

59 Vendtová, Viera, ‘Slovanské pohrebisko v Ladiciach, okr. Nitra’, in Archeologické Rozhledy, no. 14, 1962, p. 402

Odporúčame navštíviť Zaujímavé miesta v okolí

zdielať tlačiť

top ↑