Lorem ipsum

read more

Kostoľany pod Tribečom

Kostol svätého Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom je významným predstaviteľom stredoeurópskeho predrománskeho umenia. Nástenné maľby v interiéri patria nielen k najstarším a najlepšie zachovaným na Slovensku, ale v celej strednej Európe.

  • 1050 n.l. – Novovek

1050 n. l. – novovek

vývoj lokality

Kamenný kostol s kvadratickým presbytériom a loďou, s unikátnymi nástennými maľbami v interiéri 37 sa spája s obdobím okolo roku 1000, resp. s prvými desaťročiami 11. storočia. 38

V prvej polovici 13. storočia bol kostol prestavaný, a to tak, že ho predĺžili prístavbou s murovanou panskou emporou a vežou. Obr. 23 Obr. 24 Obr. 25 Obr. 26 Obr. 28 Pri prestavbe pravdepodobne ponechali staré maľby v predrománskej časti kostola a novú výzdobu dostalo len presbytérium. Z neskororománskej výbavy interiéru kostola sa zachovala svätenička zamurovaná do južnej steny emporovej prístavby a možno kamenná krstiteľnica. Obr. 27 Pôvodná neskororománska veža kostola sa zachovala len do výšky druhého a čiastočne tretieho podlažia.

Obr. 23: Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. Pôdorys súčasného stavu, stavebné fázy: čierna – I. stavebná fáza (koniec 10. až polovica 11. storočia); červená – II. stavebná fáza (prvá polovica 13. storočia); hnedá čiara – baroková prístavba; čierna čiara – 60. roky 20. storočia; zameranie Geo-cz Tábor. © Kateřina Vytejčková

Obr. 23: Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. Pôdorys súčasného stavu, stavebné fázy: čierna – I. stavebná fáza (koniec 10. až polovica 11. storočia); červená – II. stavebná fáza (prvá polovica 13. storočia); hnedá čiara – baroková prístavba; čierna čiara – 60. roky 20. storočia; zameranie Geo-cz Tábor. © Kateřina Vytejčková

Obr. 24: Kostol sv. Juraja. © Peter Baxa

Obr. 24: Kostol sv. Juraja. © Peter Baxa

Obr. 25: Interiér emporovej prístavby Kostola sv. Juraja z prvej polovice 13. storočia. © Anna Valeková

Obr. 25: Interiér emporovej prístavby Kostola sv. Juraja z prvej polovice 13. storočia. © Anna Valeková

Obr. 26: Veža Kostola sv. Juraja s náznakovou rekonštrukciou neskororománskych okien. © Peter Baxa

Obr. 26: Veža Kostola sv. Juraja s náznakovou rekonštrukciou neskororománskych okien. © Peter Baxa

Obr. 27: Svätenička v južnej stene prístavby Kostola sv. Juraja z prvej polovice 13. storočia. © Jan Gloc – Martin Frouz

Obr. 27: Svätenička v južnej stene prístavby Kostola sv. Juraja z prvej polovice 13. storočia. © Jan Gloc – Martin Frouz

Obr. 28: Neskororománsky portál v južnej stene emporovej prístavby z prvej polovice 13. storočia. © Peter Baxa

Obr. 28: Neskororománsky portál v južnej stene emporovej prístavby z prvej polovice 13. storočia. © Peter Baxa

Kostol sv. Juraja prešiel v nasledujúcich storočiach ďalšími stavebnými úpravami, ktoré vyvolali technické problémy stavby, jej nové funkcie a zmeny v liturgických predpisoch. Stavebné úpravy kostola v 14.–15. storočí dokladá napríklad dlážka z liatej malty a pravdepodobne aj pastofórium v severnej stene presbytéria, kde sa ukladali liturgické potreby.

K ďalším stavebným úpravám spôsobeným zlým stavom kostola došlo v 17. storočí. Omietli ho, interiér vymaľovali novými nástennými maľbami a fasády oživili bielo-červenou grafitovou výzdobou. Pravdepodobne pri tejto úprave postavili aj novú kazateľnicu. Obr. 29 Možno v tomto čase sa pôvodná empora rozšírením o bočné drevené krídla prestavala na kruchtu, prvýkrát spomínanú v roku 1713.

Obr. 29: Renesančná kazateľnica v Kostole sv. Juraja zo 17. storočia. © Peter Baxa

Obr. 29: Renesančná kazateľnica v Kostole sv. Juraja zo 17. storočia. © Peter Baxa

V roku 1721 došlo k ďalšej prestavbe kostola. Vymenili drevenú povalu za strop so štukovou výzdobou, kostol vydláždili tehlovou dlažbou a nanovo vymaľovali, prestavali strechu. Pri tejto stavebnej úprave došlo aj k úpravám románskych okenných otvorov, ako aj veže, ktorú nadstavili a opatrili novými okennými otvormi. Obr. 30 Zhruba v takomto stave sa kostol zachoval až do 50. rokov 20. storočia. 39 Obr. 31

Obr. 30: Kostol sv. Juraja v roku 1911. © J. Ernyey, archív Národopisného múzea v Budapešti

Obr. 30: Kostol sv. Juraja v roku 1911. © J. Ernyey, archív Národopisného múzea v Budapešti

Obr. 31: Interiér emporovej prístavby Kostola sv. Juraja z prvej polovice 13. storočia, stav v roku 1958. © Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Obr. 31: Interiér emporovej prístavby Kostola sv. Juraja z prvej polovice 13. storočia, stav v roku 1958. © Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Pri Kostole sv. Juraja vznikol po jeho výstavbe cintorín. Všetky hroby v bezprostrednom okolí kostola vznikli po postavení jeho kamennej predrománskej časti. Hroby lokalizované v interiéri kostola vznikli až po jeho výstavbe a pochádzajú pravdepodobne až z 15.–18. storočia. Niekedy obsahovali predmety, pomocou ktorých boli najstaršie z nich pôvodne datované do doby okolo roku 1000. Hroby na cintoríne boli až do 13. storočia obvykle na povrchu označené neopracovanou kamennou platňou. 40

Vo svojich prvopočiatkoch zaberal cintorín len malú plochu okolo kostola. Do konca 18. storočia postupne narástol do veľkosti danej súčasnou parcelou, na ktorej stojí kostol. Areál kostola s cintorínom bol spojený s obcou dnešnou cestou z juhovýchodu. 41

Poznámky

37 Maříková-Kubková , Jana and Berger, Tomáš, ‘První stavební fáze kostela sv. Juraja v Kostoľanech pod Tribečom’, in Monumentorum tutela 21, 2009, pp. 102–151;
Hradilová, Janka, Hradil, David, Kotulánová, Eva and Švarcová, Silvie, ‘Nástěnné malby v Kostoľanech pod Tribečom’, in Monumentorum Tutela 21, 2009, pp. 153–174

38 Baxa, Peter and Maříková-Kubková, Jana, ‘Objev nejstarší fáze kostela sv. Jiří v Kostoľanech pod Tribečom’, in Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja. Zborník zo seminára a katalóg ku výstave, Nitra 2011, p. 89;
Maříková-Kubková, Jana, ‘Kostel sv. Jiří v Kostoľanech pod Tribečom. Komplexní výzkum jako šance pro budoucnost’, in Živá archeologie. (Re)konstrukce a experiment v archeologii 11, 2010, p. 96

39 Valeková, Anna, ‘K pamiatkovej obnove Kostola sv. Juraja’, in Monumentorum Tutela 21, 2009, pp. 183–184

40 Baxa, Peter and Bisták, Peter, ‘Prvé výsledky revízneho archeologického výskumu cintorína pri Kostole sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom’, in Monumentorum Tutela 21, 2009, p. 59

41 Ibid, p. 62

Pokračovať na: Novovek – súčasnosť

vývoj lokality

zdielať tlačiť

top ↑